Minggu, 09 Januari 2011

SANEPA

anget, karo jamban isih arum ambuning jamban)
Balunge atos gedebog. (mbedhel banget, empuk banget)
Cahyane abang dluwang. (pucet banget)
Eseme pait madu. (manis banget)
Kawruhe jero tapak meri. (cethek banget)
Kehing utang arang wulu kucing. (kerep banget)
Kulite wulet godhong lumbu. (mbedhel banget)
Lungguhe anteng kitiran. (usil banget)
Pikirane landhep dhengkul. (kethul banget)
Playune lonjong botor. (banter banget nganti katon bunder)
Polahe anteng kitiran (montang-manting)
Rasane legi bratawali. (pait banget)
Rembuge peret beton. (lunyu banget)
Suwe mijet wohing ranti. (sedhela banget)
Posted in bahasa, sanepa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar