Minggu, 09 Januari 2011

NOTASI CAKEPAN TEMBANG DHANDHANGGULA

DHANDHANGGULA, Sl. Sanga
2 5 6 6 6 6 6 ! @ @
La -mun si – ra, ang – ge – gu - ru ka - ki
@ @ ! ! ! ! ! ! z!c6 z!c6
A - mi – lih –a, ma - nung-sa kang nya -ta
5 6 6 6 6 6 z6c! z6c5
Ing- kang be- cik mar – ta – ba - te
6 ! @ @ @ ! z6c!
Sar-ta ka -wruh -ing u - kum
5 5 2 2 2 2 2 z2x3c2 z1cy
Kang ngi– ba –dah, lan kang ngi – ra - ngi
1 2 2 2 2 2 2
Su -kur o - leh wong ta - pa
1 1 y 2 zyx1cy t
Ing-kang wus a - mung-kul
1 2 2 2 2 2 2 2
Tan mi -kir pa – we- weh -ing lyan
5 3 z2x3c2 z1cy y y y y y 1 2 2
I - ku pan-tes, si - ra gu – ro – na - na ka- ki
2 2 2 1 z1c2 zyc1 1
Sar-ta - ne ka – wruh –a – na

2 komentar: