Minggu, 09 Januari 2011

NOTASI CAKEPAN TEMBANG DURMA

DURMA, Pl. Barang
3 5 6 7 7 7 7 7 6 z6c7 5 32
Si Sa - mi -jo, we - ruh pe -lem pi – rang –pi -rang
2 3 5 5 z5c6 3 5
Ba- nget nggo -ne ke - pi- ngin
@ # @ 7 5 6
Nga-jak kan – ca – ni - ra
6 6 6 6 z6c7 5 6
Si kun -cung me - lu u - ga
6 7 @ @ @ z@c! @ z#c@
Sa – mi -ja me – nek mak plin-thik
5 6 7 5 z3c2
E – pang -e sem - pal
2 3 5 6 7 7 z6c75
Sa – mi -ja ti -beng si – ti

Tidak ada komentar:

Posting Komentar